Δρούγος: Περιμένω κι άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις καθώς και Αμερικανικές επιδρομές ως αντίποινα